اداره کل فرهنگی و هنری

تبيين سياستهاي اجرايي پرسش مهرومسابقات فرهنگي هنري

اولين جلسه ستاد اجرايي پرسش مهر 16 وسي وچهارمين دوره مسابقات فرهنگي هنري در شهرستان شهريار به دبيري معاونت پرورشي وفرهنگي شهرستانهاي استان تهران جناب آقاي هاشمي وبا حضور سركار خانم مظفر معاون فرهنگي هنري اداره كل فرهنگي هنري وجناب آقاي صابري رئيس اداره فرهنگي هنري روز دوشنبه مورخ 94/07/07 برگزار شد .

همایش هنر معاصر ایران و جهانی شدن برگزار می شود

همایش هنر معاصر ایران و جهانی شدن برگزار می شود.همایش هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با عنوان " هنر معاصر ایران و جهانی شدن" برگزار می شود.

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت